Inzamelen luiers stopt

Friese gemeenten stoppen met het inzamelen van luiers, de verwerkingskosten werden verdubbeld. De luiers zullen dus ook niet meer gerecycled worden.

Luiers recyclen

Het inzamelen van luiers begon in 2003, destijds begon een fabriek in Arnhem met het hergebruiken van luiers. Luiers hergebruiken is natuurlijk zeer duurzaam en de een groot aantal Nederlandse gemeenten deed mee met dit groene initiatief. Er werden op plekken waar veel jongen ouders komen (denk aan kinderdagverblijven, scholen, peuter-speelzalen) speciale luier containers geplaatst waar de vieze luiers ingegooid konden worden. Wat zal dat gestonken hebben! De luiers werden vervolgens opgehaald en met een vrachtwagen naar Arnhem gebracht waar de luiers gerecycled werden.

Recyclen werd te duur

Inmiddels zijn de verwerkingskosten verdubbeld. De fabriek in Arnhem is gesloten en het materiaal wordt nu vergist in Lelystad. Dat is veel goedkoper dan hele hele proces om de luiers op te halen uit de speciale containers. Deze containers worden dan ook per 1 februari 2011 weggehaald.


MEER OVER LUIERS

#smelfie - Man en luiers!

Daarom kies je voor luierbroekjes!

EOS: "Drie luiers per dag!"

Facebook